Wat doen wij...

W

ebdesign en internet marketing

Grafisch ontwerp en Webdesign
Technische realisatie van websites
Content Management (Systemen)
Maatwerk software applicaties
Kwaliteit hosting oplossingen
BEL ONS! 071 5132805
S

howcase - onze laatste projecten

D
isclaimer
Aansprakelijkheid

Coolweb Multimedia heeft de inhoud van de site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins verwezen wordt. Coolweb Multimedia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Verder aanvaardt Coolweb Multimedia geen aansprakelijkheid jegens degene die inlogt op de website van Coolweb Multimedia of anderszins van deze website gebruik maakt voor schade die daaruit voor deze, uit welken hoofde dan ook, mocht voortvloeien.

Copyright

De inhoud van deze site is auteursrechterlijk beschermd. Zonder toestemming van Coolweb Multimedia is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Merken

Alle merken op deze site zijn ten aanzien van woord, beeld, en/of verpakkingsvorm - voor zover niet anders aangegeven - eigendom van Coolweb Multimedia. Het is zonder schriftelijke toestemming van Coolweb Multimedia niet toegestaan gebruik te maken van de merkrechten van Coolweb Multimedia.

Algemeen

Het is niet toegestaan deze site te framen. Coolweb Multimedia is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de informatie op enige site die is verbonden dan wel gelinkt van of naar deze site. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig en kan steeds door Coolweb Multimedia, eventueel zonder aankondiging, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.