Wat doen wij...

W

ebdesign en internet marketing

Grafisch ontwerp en Webdesign
Technische realisatie van websites
Content Management (Systemen)
Maatwerk software applicaties
Kwaliteit hosting oplossingen
BEL ONS! 071 5132805
S

howcase - onze laatste projecten

P
rivacybeleid
Privacyverklaring Coolweb.nl

Lees voor het gebruik of verder bezoeken van deze site dit beleid door. Het is van toepassing voor de gehele inhoud alsook de al dan niet commerciƫle activiteiten rond en binnen Coolweb Multimedia.

Indien u niet instemt met dit beleid, wordt u vriendelijk verzocht deze site niet verder te gebruiken.

Door deze site te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u instemt met de voorwaarden van dit Privacybeleid.

Coolweb Multimedia, gevestigd aan Rapenburg 33, 2311 GG Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postadres/bezoekadres:
Rapenburg 33
2311 GG Leiden

Telefoon: (071) 513 28 05
Website: www.coolweb.nl


Persoonsgegevens

Coolweb Multimedia vindt het belangrijk dat de privacy van de bezoekers, al dan niet voor commerciƫle doeleinden wordt gerespecteerd en beschermd.

Het kan zijn dat Coolweb Multimedia persoonsgegevens nodig heeft zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, etc... om vragen te kunnen beantwoorden, aan bepaalde verzoeken kunnen tegemoet te komen of om aan wettelijke bepalingen te voldoen. Coolweb Multimedia kan deze gegevens gebruiken om te reageren op uw vragen of om u per e-mail of telefoon te informeren over interne diensten of aanbiedingen.

Indien u een verzoek tot een dienstverlening doet of gegevens naar deze site verzendt, kan het zijn dat wij u om extra gegevens vragen die nodig zijn voor het behandelen van uw aanvraag.

Coolweb Multimedia zal deze gegevens echter niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij wij hiertoe worden verplicht door gerechtelijke instanties die zich kunnen beroepen op een toepasbare wetgeving.

Bij vormen van misbruik , bedrog, misleidende vormen van reclame etc... zal Coolweb Multimedia melding doen bij de hiertoe bevoegde gerechtelijke instanties.


Materialen voor publicatie

De teksten, foto's, afbeeldingen, logo's, handels- en domeinnamen, en andere gegevens die gebruikt worden door Coolweb Multimedia zijn auteursrechtelijk beschermd en behoren toe aan voornoemde partijen.

Om gebruik te maken van deze materialen onder welk een vorm dan ook is er een schriftelijke overeenkomst vereist met de eigenaar.


Beveiliging

Hoewel er altijd risico's zijn verbonden aan het verschaffen van persoonlijke gegevens, of dit nu persoonlijk gebeurt, via de telefoon of over het internet, en geen enkel systeem en geen enkele technologie volledig veilig of hackerproof is, vragen wij u in gedachten te houden dat Coolweb Multimedia al het mogelijke doet om redelijke maatregelen te treffen om onrechtmatige toegang tot of onrechtmatig gebruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen, we stellen alles in het werk om de kans hierop te minimaliseren en de veiligheid van uw gegevens te waarborgen.

Coolweb Multimedia gebruikt bijvoorbeeld een coderingstechnologie bij het verzamelen en verzenden van informatie. Als u de indruk heeft dat deze website niet goed is beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan s.v.p. contact met ons op.


Juistheid van verzamelde gegevens

Coolweb Multimedia kan op eigen initiatief of op uw verzoek persoonlijke gegevens die in verband met de werking van deze site in ons bezit zijn, aanvullen, corrigeren of verwijderen omdat deze gegevens onvolledig, onjuist of verouderd zijn.


Minderjarigen
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.


Wijzigingen van de site

Coolweb Multimedia kan ten allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Privacybeleid wijzigen, de toegang tot de site wijzigen of opheffen, of de inhoud van de site wijzigen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen door een schriftelijk verzoek bij ons in te dienen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Voor algemene informatie over de regelgeving met betrekking tot persoonsgegevens verwijzen wij u graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.